Leader School Słomniki

ul. Św. Jana Pawła II 2B (dawna ul. K. Świerczewskiego 2B)
32-090 Słomniki

tel. 12 307 09 29
kom. 609 146 594


slomniki@leaderschool.pl

Formularz kontaktowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem danych osobowych jest 3K Sławomir Sikora, Iwanowice Włościańskie 34, 32-095 Iwanowice Włościańskie REGON: 364730268, NIP: 9451114928. Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umów związanych z działalnością administratora oraz – pod warunkiem wyrażenia odpowiednich zgód - cel marketingowy lub informacyjny.
Administrator Danych Osobowych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z zawartą z administratorem umową i w celu jej realizacji innym podmiotom realizującym na rzecz administratora usługi związane z nauką języka (lektorzy) i/lub rozliczeniami finansowymi (księgowość).
Informujemy nadto, że wyrażone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie poprzez złożenie stosownego oświadczenia w siedzibie administratora. Informujemy również, że Administrator podczas przetwarzania danych nie stosuje procesów profilowania danych. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Na każdym etapie przetwarzania Państwa danych przysługuje Państwu prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia Państwa danych a nadto prawo złożenia sprzeciwu organowi nadzorczemu.